caroslovnik

Vytlačiť

Hierarchia

Zverejnené v Čaroslovník

Ján Žolnaj

HierachiaHierarchia je spôsob zriadenia spoločnosti podľa dôležitosti osôb. Vzťah nadriadenosti a podriadenosti. Vzťah medzi generálom, kapitánom a obyčajným vojakom.

Pokúsme sa to objasniť na rodinnom príklade:

V obývačke sedia dedko, otec a Mišo. Dedko drieme, otec číta noviny naopak a Mišo sa pokúša pokaziť novú hračku. Znenazdajky niekto zaklope na dvere: klop, klop, klop.

Nikto ani okom nemihne.

Klop, klop, klop – začuť znovu.

Generál dedko lenivo pootvorí jedno oko a zahundre na otca:

– Pozri kto je!

Kapitán otec mrzuto zloží noviny a uvedomí si, že ich číta naopak. Zazrie na Miša a vydá rozkaz:

– Rýchlo pozri, kto to klope!

Vojak Mišo, celý nadudraný šmarí hračku o zem, otočí sa k dverám a zreve:

– Kto je?

Klop, klop, klop – klopanie sa zopakuje.

– No tak, kto jeeee?! – zrúkli všetci traja naraz.

Dvere sa zrazu rázne otvorili a do obývačke sa vrútila nasrdená matka. Domáca armáda bleskurýchle skočila na rovné nohy. Zastali si do pozoru, jeden vedľa druhého.

– Obed je pripravený, ale koľko vidím, tu nikto nie je hladný! – zahrmela. Otočila sa, prudko vyrazila preč a zabuchla za sebou dvere.

Všetci traja sa ozlomkrky pohli za ňou. Stŕkali jeden do druhého, kto prvý otvorí...


Hlavolamy:

– Kto je najdôležitejšia osoba, ktorú poznáte?
– Kto je najdôležitejší na svete?
– Jestvuje hierarchia aj medzi zvieratami?